Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Ve-Book
Đăng ký thẻ bạn đọc
Sản phẩm thông tin
Hướng dẫn
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
tintv Thứ Ba, 05/06/2018, 14:30

Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (1948 – 2018)

Cách đây đúng 70 năm, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Để triển khai một cách sâu rộng Chỉ thị của Trung ương Đảng về phong trào thi đua ái quốc và chuẩn bị Ngày Toàn quốc kháng chiến, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, chính thức phát động cuộc vận động thi đua.

Gần 70 năm đã trôi qua, nhưng lời kêu gọi đó vẫn đầy tính hiện thực, luôn luôn thúc giục tinh thần thi đua của mỗi người dân Việt Nam yêu nước. Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo Cứu quốc số 968, ngày 24/6/1948. Trong toàn bộ nội dung Bác viết, có phần trọng tâm nhấn mạnh:

Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, gái trai, bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sỹ tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa, thực hiện một khẩu hiệu:

Kết quả đầu tiên của thi đua ái quốc sẽ là:

Toàn dân đủ ăn đủ mặc,

Toàn dân biết đọc, biết viết,

Toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới, để diệt ngoại xâm.

Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn.

Thế là chúng ta thực hiện:

Ba chủ nghĩa mà nhà đại cách mạng Tôn Văn đã nêu ra.

Để đi đến kết quả tốt đẹp đó, tôi xin:

Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia công việc,

Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn,

Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp,

Đồng bào công nông thi đua sản xuất,

Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh,

Nhân viên chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân,

Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng.

Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Phong trào sôi nổi.

Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp về mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp chúng ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi.

Hỡi toàn thể đồng bào,

Hỡi toàn thể chiến sỹ,

Tiến lên!"

Khi đất nước đang trong cơn đau của nạn đói, nạn dốt, nạn ngoại xâm, Người viết thư khuyên đồng bào nên tiếp tục phát triển chí khí xung phong trong phong trào thi đua ái quốc để: “diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”. Người luôn luôn nhắc nhở mọi người, mọi ngành, mọi cấp phải ra sức thi đua với nhau bởi “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua” thì “Ta nhất định thắng, địch nhất định thua”. Và để cho dễ hiểu, dễ thực hiện, Người lấy ví dụ cụ thể: “Từ trước tới giờ, ta vẫn ăn vẫn mặc, vẫn ở. Nay ta thi đua ăn, ở, mặc cho sạch, cho hợp vệ sinh, cho khỏi ốm đau… Các cụ, các bà thì thi đua tham gia Hội mẹ chiến sĩ... Các cháu thiếu niên thì thi đua tòng quân. Cán bộ trong cơ quan thì thi đua sửa đổi cách làm việc cho hợp lý hơn. Các cháu nhi đồng thì thi đua học tập và giúp mọi người công việc... Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua…Mọi người đều thi đua, mọi việc đều có thi đua”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước. Người chủ trương phải đa dạng các hình thức thi đua - khen thưởng nhằm biểu dương và nhân rộng nhiều hơn nữa những tấm gương điển hình, đề xuất hình thức tuyên dương gương người tốt - việc tốt, để những việc bình thường nhưng ích nước lợi dân được trân trọng và nhân rộng trong xã hội. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua và khen thưởng phải luôn gắn bó với nhau. Đã thi đua thì phải có khen thưởng vì: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Khen thưởng là sự ghi nhận của xã hội với những đóng góp của các cá nhân, tập thể cho sự nghiệp cách mạng nhưng phải chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc sẽ có tác dụng động viên khuyến khích mọi người, mọi nhà hăng hái thi đua, tạo được nhiều thành tích cho cách mạng.

Cho đến nay những lời dạy của Bác Hồ về vấn đề thi đua đến nay vẫn còn mang nhiều ý nghĩa về giá trị thực tiễn sâu sắc. Đặc biệt trong công cuộc đổi mới và phát triển trong xu thế hòa nhập hiện nay, lời kêu gọi thi đua yêu nước của Bác vẫn luôn là nền tảng, là động lực lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, các tổ chức đoàn thể, ban ngành trong xã hội hưởng ứng tham gia.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Ngành Thư viện Đồng Nai rất coi trọng công tác thi đua, công tác này được coi là đòn bẩy hữu hiệu cho các hoạt động của toàn ngành xuyên suốt hơn nhiều thập niên qua. Hòa với khó khăn chung của đất nước Thư viện cũng không tránh khỏi những khó khăn nhất định từ những năm đầu mới thành lập, cán bộ viên chức của ngành đã không quản ngại khó khăn gian khổ đưa vốn sách ít ỏi, đưa từng con chữ đến với người dân, thực hiện phương châm “sách đi tìm người” đưa ánh sáng tri thức đến cho từng người dân. Đóng góp một phần tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phổ biến khoa học – kỹ thuật phục vụ sản xuất, nâng cao dân trí, góp phần đẩy lùi  những tàn dư văn hóa lạc hậu, mê tín dị đoan, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá cho nhân dân lao động, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Trải qua thời gian hơn 40 năm miệt mài công tác và gắn bó với nghề, cán bộ thư viện ngày càng trưởng thành và tiến bộ hơn. Hòa trong công cuộc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thư viện đã tiến hành thực hiện thư viện điện tử và kế tiếp là thư viện điện tử trên nền điện toán đám mây, kết nối với hệ thống thư viện trong tỉnh và khu vực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Thư viện Đồng Nai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hầu hết các hoạt động thư viện: chọn lọc bổ sung tài liệu chất lượng, xử lý tài liệu nhanh chóng, xây dựng trang thông tin điện tử phục vụ cho bạn đọc, sắp xếp bảo quản tài liệu cẩn thận, chú trọng công tác phục vụ bạn đọc hiệu quả bằng nhiều hình thức, xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở rộng khắp trong toàn tỉnh,… Bắt đầu từ những việc làm bé nhỏ, thầm lặng như loài ong chăm chỉ, hệ thống thư viện đã ngày càng phát triển từ thư viện truyền thống chuyển dần sang hiện đại, chính là hành động thiết thực và việc làm cụ thể của mỗi cán bộ thư viện cùng góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành, phục vụ tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh. Hàng năm, trong công tác, toàn thể cán bộ viên chức tích cực hưởng ứng phong trào và đăng ký thi đua yêu nước được cơ quan và công đoàn phát động gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết quả hàng năm 100% cán bộ viên chức, người lao động đều đạt và vượt mức chỉ tiêu cấp trên giao cho, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, nhận được nhiều thành tích cao do Bộ Văn hóa, Ủy ban nhân dân và Sở Văn hóa thông tin du lịch khen tặng.

Nhìn lại chặng đường gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành của ngành Thư viện hưởng ứng "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh 70 năm qua, cán bộ thư viện đã có nhiều thay đổi, tự học tập tự rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng động, sáng tạo vận dụng vào thực tiễn của ngành, của đơn vị, vào từng thời kỳ cụ thể. Cùng chung sức đoàn kết đồng lòng thi đua lao động sản xuất, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Việt Nam sánh vai bạn bè quốc tế trong thời kỳ mới.

Như Quỳnh

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 75 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày